Darmowa dostawa od 750 zł
100 dni na bezpłatny zwrot

Ochrona danych osobowych www.hardloop.pl


1 - Dane osobowe - Pliki cookie - Prywatność

2 - Pliki cookie

3 - Polityka prywatności


1 - Dane osobowe - Pliki cookie - Prywatność

1.1. Gromadzone dane

HARDLOOP rozumie „dane” jako wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, które Użytkownik dobrowolnie udostępni podczas zakładania konta Użytkownika na Stronie Internetowej lub które zostaną zebrane w trakcie korzystania ze Strony Internetowej.

HARDLOOP gromadzi dane osobowe klienta przeglądającego stronę internetową www.nl.hardloop.com, korzystając z plików cookie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Gromadzenie danych odbywa się, gdy:

 • Użytkownik zakłada konto,

 • Użytkownik subskrybuje newslettery lub zapisuje się na powiadomienia oferowane przez HARDLOOP,

 • Użytkownik składa na Stronie Internetowej zamówienie lub rejestruje na niej zwrot,

 • Użytkownik kontaktuje się z Biurem obsługi klienta HARDLOOP,

 • Użytkownik bierze udział w grze / konkursie promocyjnym,

 • Użytkownik przegląda stronę i artykuły,

 • Użytkownik zostawia komentarz lub opinię na temat artykułu,

 • Użytkownik pisze artykuł lub udziela się na forum.

Dane te obejmują zarówno dane dotyczące rejestracji, jak i dane dotyczące użytkowania, o których mowa poniżej:

 • Dane dotyczące rejestracji odpowiadają danym udostępnionym przez użytkownika, który rejestruje się na Stronie Internetowej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: imię, nazwisko, ważny adres e-mail, hasło. Powyższe dane rejestracyjne nie są jawne. Nazwa użytkownika nadawana jest w następującej formie Imię i pierwsza litera nazwiska, po której następuje kropka (np. login Jana Kowalskiego to Jan K.).

 • Użytkownik może jednak zdecydować się na używanie swojego imienia i nazwiska jako nazwy użytkownika, modyfikując swoją nazwę użytkownika za pośrednictwem „Twoje konto Hardloop” na własną odpowiedzialność. Jako Użytkownik Strony Internetowej, musi on zadbać o to, aby dane umożliwiające jego identyfikację były dokładne i kompletne.

 • Użytkownicy, którzy zaznaczą w formularzu rejestracyjnym pole „Jestem przedsiębiorcą”, będą mieli jako nazwę użytkownika swoje imię i nazwisko. Ich adres e-mail będzie dostępny na ich publicznym profilu.

 • Dane dotyczące użytkowania to dane gromadzone automatycznie podczas logowania się do Strony Internetowej, takie jak adres IP, a także dane udostępniane przez użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej, takie jak płeć, data urodzenia, adres, opis, zainteresowania i wszelkie inne dane zamieszczone przez użytkownika w rubryce „Twoje konto Hardloop”.

1.2. Cele przetwarzania danych

Dane są przetwarzane wyłącznie w celach określonych poniżej oraz bardziej ogólnie w celu przestrzegania obowiązującego prawa mającego zastosowanie dla podmiotów świadczących internetowe usługi techniczne.

1.2.1. Cele przetwarzania danych rejestracyjnych

Dane te są niezbędne do utworzenia i zarządzania kontem użytkownika oraz do umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej.

W uzasadnionych przypadkach i za jego wyraźną zgodą dane te mogą, poprzez zaznaczenie przewidzianych do tego celu pól, zostać wykorzystane przez HARDLOOP do celów prospekcji handlowej.

HARDLOOP bez zgody użytkownika nie wykorzystuje adresu e-mail ani żadnych innych danych, które mogłyby go zidentyfikować. HARDLOOP może użyć adresu e-mail użytkownika do celów niekomercyjnych (na przykład do wysłania newslettera). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju korespondencji.

1.2.2. Cele przetwarzania danych dotyczących użytkowania

Dane te są wykorzystywane do tworzenia statystyk związanych z przeglądaniem zawartości Strony internetowej (np. analizy ruchu generowanego na Stronie Internetowej).

Informacje te mogą być wykorzystywane w celu optymalizacji działania i poprawy jakości Strony Internetowej oraz skuteczności kampanii marketingowych lub reklamowych HARDLOOP.

1.3. Odbiorca danych

Ponieważ niektórzy z naszych partnerów biznesowych mogą pochodzić spoza Unii Europejskiej, z krajów, które nie dysponują odpowiednim poziomem ochrony, partnerzy ci są umownie zobowiązani do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych.

Użytkownik jest jednak poinformowany, że mogą zostać one ujawnione zgodnie z przepisami prawa, rozporządzenia lub na mocy decyzji właściwego organu ustawodawczego lub sądowego.

1.4. Bezpieczeństwo danych

HARDLOOP przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa danych i wdraża wszelkie odpowiednie środki w celu ograniczenia ryzyka utraty, uszkodzenia lub niewłaściwego wykorzystania danych.

Z tego względu hasło przy zakładaniu konta jest niezbędne, aby zabezpieczyć konto przed dostępem nieuprawnionych osób. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności swojego hasła oraz za jego wykorzystanie.

1.5. Przechowywanie danych

Dane te są przechowywane na serwerach HARDLOOP przez okres bezwzględnie konieczny do korzystania z konta Użytkownika. Użytkownik jest jednak informowany, że po dezaktywacji konta z jakiegokolwiek powodu, dane i związane z nimi treści będą przechowywane przez okres jednego roku od dezaktywacji konta. Po tym okresie dane i związane z nimi treści zostaną usunięte z serwerów Strony Internetowej.

1.6. Prawa użytkownika

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., HARDLOOP umożliwia skuteczne korzystanie z praw przyznanych przez przepisy prawa osobom, których dane podlegają przetwarzaniu, a mianowicie:

 • prawo dostępu tych osób do ich własnych danych osobowych przetwarzanych przez HARDLOOP,

 • możliwość skorzystania z prawa do wyrażenia przez nie sprzeciwu dotyczących danych, które nie są związane z zamierzonym celem,

 • prawo do kwestionowania i aktualizowania swoich danych, jeśli są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne lub nieaktualne,

 • poinformowanie tych osób o zasadach automatycznego przetwarzania danych w przypadku decyzji podjętej na ich podstawie i mającej wobec nich skutki prawne.

Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i w razie potrzeby zażądać ich poprawienia lub usunięcia, a także sprzeciwić się ich przekazywaniu podmiotom trzecim:

 • poprzez zalogowanie się do swojego konta i zmianę danych osobowych;

 • lub poprzez kontakt z wybraną osobą odpowiedzialną za zarządzanie danymi osobowymi pod adresem e-mail: hello@hardloop.com;

 • lub pod następujący adres pocztowy: HARDLOOP, Données Personnelles, 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, Francja.

2 - Pliki cookie

Strona Internetowa www.hardloop.pl wykorzystuje pliki cookie. Zgromadzone dane (tj. odwiedzone strony, zastosowana przeglądarka, czas i data przeglądania, kliknięte reklamy) poprzez automatyczny proces śledzenia są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie przez HARDLOOP w celu poprawy jakości funkcjonowania Strony Internetowej (na przykład, aby poprawić wyniki wyszukiwania lub spersonalizować udostępniane użytkownikowi reklamy).


Użytkownik może sprzeciwić się zapisywaniu tych plików cookie poprzez skonfigurowanie swojego komputera zgodnie z metodami wyszczególnionymi na stronie https://www.cnil.fr, mając na uwadze, że w takim przypadku użytkownik może nie mieć dostępu do wszystkich funkcji Strony Internetowej www.hardloop.pl.

3 - Polityka prywatności

Każdy użytkownik posiada swoją nazwę użytkownika i ma możliwość, poprzez uzupełnienie sekcji „Moje konto Hardloop” i „Modyfikacja profilu publicznego” lub dodanie przynajmniej jednego z następujących elementów: opinii, postu (forum), komentarza, zdjęcia lub filmu lub poprzez śledzenie profilu innego użytkownika, uczestniczenia w społecznościowej części Strony Internetowej i tym samym upublicznienia swojego profilu społecznościowego, który może przeglądać w rubryce „Moje konto Hardloop” / „Zobacz swój profil publiczny” i modyfikować w rubryce „Moje konto Hardloop” / „Modyfikacja profilu publicznego”.


Każdy użytkownik jest również poinformowany, że jego dane mogą być wykorzystane przez HARDLOOP, aby zaproponować mu obserwowanie i/lub bycie obserwowanym przez innych użytkowników, wybranych zgodnie z wymienionymi danymi; dane te nie są przekazywane tym użytkownikom, niezależnie od tych danych, które są dostępne za pośrednictwem jego publicznego profilu, a zatem są wykorzystywane w tym celu wyłącznie przez HARDLOOP. Każdy użytkownik wyraża zgodę na ten sposób wykorzystania swoich danych.