Nasze wybory mają wpływ na planetę

Zobacz, jakie działania podejmujemy dla ochrony środowiska!
 

Lutter contre le changement climatique

L'empreinte écologique humaine ne cesse d'augmenter et il faut aujourd'hui plus de 18 mois à la planète pour régénérer les ressources que nous consommons chaque année.

Par ailleurs, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, nous devons, d’ici 2050, avoir Walka ze zmianami klimatycznym

Ślad ekologiczny człowieka nieustannie się zwiększa. Obecnie planeta potrzebuje ponad 18 miesięcy, aby zregenerować zasoby, które zużywamy w ciągu roku.

Aby ograniczyć ocieplenie klimatyczne do 1,5°C, musimy do 2050 roku dwukrotnie w stosunku do 1990 roku zmniejszyć światową emisję gazów cieplarnianych (i aż czterokrotnie w krajach rozwiniętych).

Musimy koniecznie i pilnie zmienić wspólne podejście do przyrody.

Jesteśmy przekonani, że ruch i natura powinny stanowić centrum życia. W związku z tym przy zakładaniu firmy Hardloop postanowiliśmy pomóc jak największej liczbie osób w organizacji wyjazdów z wykorzystaniem najlepszego sprzętu. Przyroda jest naszym terenem aktywności, więc do nas należy jej ochrona.

Chcemy działać zgodnie z naszymi przekonaniami i zwalczać zmiany klimatyczne, dlatego stosujemy stały 3-etapowy proces, na który składają się: pomiar, redukcja i 100-procentowa kompensacja naszej emisji CO2.

W ten sposób Hardloop przyczynia się do osiągnięcia neutralności klimatycznej!


„Osiągnięcie zerowej emisji netto jest konieczne, aby walczyć z ociepleniem klimatycznym. To priorytet cywilizacyjny! Przyszłe pokolenia muszą mieć możliwość zasmakowania w przyjemności spacerowania, biegania, wspinania się i odkrywania w otoczeniu zdrowej przyrody”.

Julien JEREMIE – współzałożyciel Hardloop

Mesurer nos émissions de CO2

Bilans węglowy: zmieniać można tylko to, co możemy zmierzyć! Ponieważ chcemy przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, co roku przeprowadzamy Bilans węglowy przy współpracy z ClimatePartner, który jest niezależną organizacją specjalizującą się w ochronie klimatu.

Do przeprowadzenia bilansu uwzględniamy przede wszystkim emisje bezpośrednie (ogrzewanie, zakres 1) i pośrednie pochodzące z energii kupionej (elektryczność, zakres 2), a do tego dodajemy emisje pośrednie, nad którymi nie mamy bezpośredniej kontroli (zakres 3). Do zwykłych emisji z zakresu 3 (podróże służbowe, użycie serwerów, praca zdalna itp.) dodajemy emisje związane z produktami (opakowanie i dostawy do klientów).

Sumowanie naszych emisji węglowych jest przeprowadzane na podstawie protokołu GreenHouse Gas Protocol.
Dowiedz się więcej o ClimatePartner

Zmniejszenie naszej emisji CO2

Aby zmniejszyć naszą emisję gazów cieplarnianych, działamy na różnych polach: oferta produktów eko-design, second hand, wykorzystywana energia i usługi, powtórne wykorzystanie, recykling, zmniejszenie zużycia przez naprawianie itp. Prezentujemy szczegóły naszych najważniejszych inicjatyw.

90% produktów projektowanych i wytwarzanych w sposób ekologiczny do 2025 roku: chcemy doprowadzić do tego, że wyposażenie każdego miłośnika przygód kompensuje więcej CO2, niż go emituje. Pewnego dnia chcemy zaproponować kolekcję artykułów outdoorowych w 100% zrównoważonych.

  • Wybór HardGreen: konkretnym wyrazem tego dążenia dla nas i naszej społeczności jest opracowanie kolekcji wyselekcjonowanych produktów HardGreen. W kolekcji znalazły się najlepsze produkty ekologiczne na wyprawy i przygodę. Do zestawu wyselekcjonowanych produktów HardGreen może trafić artykuł, który spełnia kryteria gwarantujące, że proces jego wytworzenia, jego jakość i trwałość są korzystne dla środowiska. Do zalet można zaliczyć proces produkcji, zastosowane materiały czy niskie zużycie energii. Wybór HardGreen +
  • Produkt używany: uzupełnieniem kolekcji HardGreen jest dział produktów używanych. Przedłużanie żywotności produktów lub nadawanie im drugiego życia to doskonały sposób na zmniejszanie emisji CO2 i dążenie do osiągnięcia gospodarki cyrkularnej koniecznej, aby zmierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi. Wyznaczyliśmy sobie cel przedłużenia życia ponad 100 000 produktów do 2025 roku. Dział produktów używanych +

Co więcej, dopóki mamy pewność, że produkty są odpowiednio zabezpieczone w transporcie, wykorzystujemy wszystkie kartony ze zwrotów do ponownej wysyłki zamówień. Taki „drobny” codzienny odruch przekłada się na to, że oszczędzamy rocznie tysiące opakowań z ogromną korzyścią dla planety. Czasami kartony, zanim wrócą do klientów, przekształcają się w dzieło sztuki.

Na każdym powtórnie użytym kartonie znajduje się napis: „Może jestem stary, ale jeszcze mogę pakować! ».

Zielona energia: latem 2020 roku przy okazji przeprowadzki z Paryża do Annecy postanowiliśmy korzystać z zielonej energii. Od tamtej pory nasze biura są zasilane energią w 100% odnawialną. Pochodzi z niewyczerpalnych źródeł energii, takich jak woda, wiatr, promienie słoneczne czy przetwarzanie biomasy. Wprowadzamy nie tylko tak ważne – naszym zdaniem – zmiany, lecz także staramy się ograniczać nasze zużycie.

Recykling odpadów plastikowych: obecnie prawie połowa odpadów plastikowych na świecie to opakowania. A połowa z nich nie jest poddawana ani recyklingowi, ani nawet spalaniu. Jak podaje magazyn National Geographic 79% odpadów plastikowych jest składowanych na wysypiskach lub bezpośrednio w przyrodzie.

Aby aktywnie uczestniczyć w recyklingu plastiku z opakowań, zdejmujemy opakowania foliowe z polietylenu z niektórych produktów tuż przed ich zapakowaniem i wysyłką. Te torebki są gromadzone i przekazywane firmie Excoffier Recyclage, która prowadzi ich recykling i wprowadza do ponownego użycia. Stosowany przez nią łańcuch sortowania o wysokiej technologii („La Bise”) umożliwia przetworzenie 90% odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne i ogranicza w ten sposób ilość odpadów zmieszanych przeznaczonych do spalania lub zakopania.

Ta inicjatywa wspiera także nasze partnerskie marki w realizacji ich celów środowiskowych.

Zapoczątkowaliśmy taką praktykę dla produktów marki Patagonia oraz dla działu produktów używanych.

Kompensacja naszej emisji CO2

Porozumienie paryskie wyznaczyło cel osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki światowej od 2050 roku. Mamy świadomość, że ratowanie klimatu jest sprawą niecierpiącą zwłoki. Jednocześnie chcemy być wzorem do naśladowania, dlatego zobowiązaliśmy się do kompensowania w 100% naszej emisji węglowej od 2021 roku. Co więcej, postanowiliśmy skompensować nasz przeszły ślad węglowy.

I tak od 22 kwietnia 2021 roku firma Hardloop kompensuje 100% emisji węglowej. Kompensacja jest tylko jednym z etapów naszego zaangażowania w neutralność emisyjną zmierzającą do zmniejszenia emisji.

Kompensacja węglowa: aby skompensować część naszej emisji CO2, przy uruchomieniu naszej działalności postanowiliśmy sadzić przynajmniej jedno drzewo dziennie na każdego pracownika Hardloop. Aby przyspieszyć realizację założeń pod koniec 2020 roku postanowiliśmy skompensować 100% naszej emisji i realizować plan redukcji, który przedstawiliśmy w ogólnym zarysie.

Z pomocą organizacji ekologicznej ClimatePartner zmierzyliśmy całość naszej emisji CO2 (zakres 1, 2 i 3) od powstania naszej firmy. Następnie wybraliśmy kilka projektów, które przyczyniają się do zmniejszenia ilości CO2 w atmosferze, przez co chronią klimat. Te projekty chronią lub rozwijają pochłaniacze CO2.

Wspierane przez nas projekty zostały wybrane przez zespół Hardloop i wpisują się w ciągłość naszych wcześniejszych działań:

  • Ochrona lasów w Brazylii | Dowiedz się więcej
  • Ochrona lasów w Kolumbii | Dowiedz się więcej
  • Sadzenie drzew w Alpach francuskich | Dowiedz się więcej
  • Ochrona oceanów z Plastic Bank | Dowiedz się więcej

 Nasza kompensacja CO2 +

Zdajemy sobie sprawę, że to nie wystarczy i jesteśmy dalecy od doskonałości. Możesz nam pomóc zwiększyć i przyspieszyć nasze zaangażowanie. Zaproponuj dodatkowe działania, które możemy podjąć, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko!

Przed nami i naszymi partnerami jeszcze długa droga. Jesteśmy jednak pewni, że zmierzamy w dobrym kierunku. Wszyscy musimy zużywać mniej, ale lepiej!

Gorąco zachęcamy do odważnego dzielenia się z nami pomysłami i inicjatywami, które pomogą nam przyspieszyć redukcję emisji CO2!